Multi split-system 5 och 6 enheter multi split-typ

Modeller

230 V enfas
Cooling10.0 kW
Heating12.0 kW
AOYG36LBLA5
Cooling12.5 kW
Heating13.5 kW
AOYG45LBLA6

Funktioner

En mängd olika modeller att välja mellan

Vi erbjuder 26 modeller av sex typer i kapacitetsområdet från 2,0 kW till 7,0 kW för att tillgodose olika luftkonditioneringsbehov, från små och stora bostäder till kontor och butiker.

Kompakt utformning

Flera inomhusenheter kan anslutas till en utomhusenhet med långa rörledningar.

Till skillnad från ett aggregat av enkel typ kan utomhusenheten monteras på den plats som sparar mest utrymme.

Enkel att montera

Alla anslutna rör och inomhusenheter kan snabbt evakueras via en ventil med central placering.

Evakuering krävs endast en gång.

Centraliserad och individuell styrning

  • Batchstyrning av upp till åtta inomhusenheter ger en enhetlig inställning av rumstemperatur, luftflödesvolym och förbud mot lokal styrning för alla enheter.
  • Språk som kan väljas är engelska, franska, tyska, grekiska, italienska, portugisiska, ryska, spanska eller turkiska.
  • Stor bakgrundsbelyst LCD-skärm
  • Stor, lättöverskådlig manöverpanel
Kan styra
ett utomhussystem
och
upp till sex inomhusenheter