Multi split-system 2, 3 och 4 enheter multi split

Modeller

230 V enfas
Cooling4.0 kW
Heating4.4 kW
AOYG14LAC2
Cooling5.0 kW
Heating5.6 kW
AOYG18LAC2
Cooling5.4 kW
Heating6.8 kW
AOYG18LAT3
Cooling6.8 kW
Heating8.0 kW
AOYG24LAT3
Cooling8.0 kW
Heating9.6 kW
AOYG30LAT4

Funktioner

Utrymmesbesparande montering

Flera inomhusenheter kan anslutas till en utomhusenhet med långa rörledningar. Till skillnad från ett aggregat av enkel typ kan utomhusenheten monteras på den plats som sparar mest utrymme.

En mängd olika modeller att välja mellan

Vi erbjuder 28 modeller av åtta typer i kapacitetsområdet från 2,0 kW till 7,0 kW för att tillgodose olika luftkonditioneringsbehov, från små och stora bostäder till kontor och butiker.

Flexibel installation

Rörlängd på upp till 70 m (AOYG30LAT4) och en höjdskillnad på upp till 15 m kan tillgodoses.

Multi split-system kan installeras i stora bostäder och byggnader med flera våningar.

Max. rörlängd (varje enhet)

  • 20 m (AOYG14LAC2/18LAC2)
  • 25 m (AOYG18LAT3/24LAT3/30LAT4)

Max. höjdskillnad

  • 15 m (AOYG14LAC2/18LAC2/18LAT3/24LAT3/30LAT4)

Total rörlängd

  • 30 m (AOYG14LAC2/18LAC2)
  • 50 m (AOYG18LAT3/24LAT3)
  • 70 m (AOYG30LAT4)