WATERSTAGE™ ATW-system Split-typ Comfort-serien


Funktioner

Hög temperatur på utloppsvatten

-10 °C utomhustemperatur 55 °C varmt vatten

Utloppsvattnets temperatur kan nå upp till 55 °C utan reservvärmare. Varmvatten kan kontinuerligt tillföras i hela huset, även när utomhustemperaturen sjunker till -10 °C.

*
Om du vill höja temperaturen på vattentillförseln till över 55 °C använder du en reservvärmare som komplement till den primära värmaren.

Hög värmefaktor (COP, Coefficient of Performance)

Värmepumparna i WATERSTAGE™ luft till vatten-systemen fungerar mer effektivt och förbrukar mindre energi än konventionella värmesystem.

Individuell styrning i två zoner

Individuell styrning i två zoner, till exempel två golvvärmezoner eller en kombination av en golvvärmezon och en radiatorzon

*Tillvalsdelar krävs

Automatisk styrning av värmekurva

Automatisk temperaturreglering enligt en värmekurva (beroende på en värmeterminal och utomhustemperatur)

Hög hållbarhet

  • Rostskydd
  • Flödesvakt krävs inte
  • Frostskydd krävs inte

Nöddrift

Om en utomhusenhet inte fungerar aktiveras en inbyggd reservvärmare eller en extern varmvattenberedare för att förse huset med varmvatten utan avbrott.