Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Τύπος μονομπλόκ

Τύπος μονομπλόκ

Μοντέλα

Μονοφασικό 230 V
CPYA050LLW
CPYA060LLW
CPYA080LLW

Λειτουργίες

Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας

Η υψηλή εποχιακή απόδοση επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός διπλού περιστροφικού συμπιεστή DC, της τεχνολογίας inverter και ενός εναλλάκτη θερμότητας νερού υψηλής απόδοσης.

Εικόνα Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (ηS)
*
Κλάση 5 kW, εφαρμογή θερμοκρασίας: Θερμοκρασία θέρμανσης 35 °C.

Υποστηρίζει ευρύ φάσμα θερμοκρασιών

Η λειτουργία ψύξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τους -10 °C.

Εικόνα Υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών

Πλαίσιο μικρών διαστάσεων

Μπορεί εύκολα να μεταφερθεί και να εγκατασταθεί σε στενούς χώρους.

Εικόνα πλαισίου μικρών διαστάσεων