Multisplit-järjestelmät 8 yksikön multisplit-tyyppi

Mallit

230 V, yksivaiheinen
Cooling14 kW
Heating16 kW
AOYG45LBT8

Ominaisuudet

Tehokas ja kompakti rakenne

Kompakti ulkoyksikkö

14 kW:n multisplit-mallin korkeus: 1290 mm, uuden mallin korkeus: 914 mm (29 % lyhyempi)

Innovatiiviset tekniikkamme

Suuri tehokas puhallin

Sisältää uuden tehokkaan puhaltimen.

DC-puhallinmoottori

Pieni DC-moottori on tehokas ja taloudellinen.

Lämmönvaihdin

Suuren tiheyden putket ja 3-rivinen rakenne muodostavat kompaktin ja energiatehokkaan lämmönvaihtimen.

Tehokas DC-kaksoiskiertomäntäkompressori

Käytössä on tehokas ja hiljainen DC-kaksoiskiertomäntäkompressori.

Korkea kausittainen energiatehokkuus

Ilmastointilaite toimii eri ulkolämpötiloissa vuodenajan ja sääolosuhteiden mukaan. Ilmastointilaite toimii eri ulkolämpötiloissa vuodenajan ja sääolosuhteiden mukaan. Tämä tarkoittaa, että ilmastointilaite toimii osittaisella teholla nimellistehon sijaan yli 90 % toiminta-ajastaan. Kiinnitämme sen vuoksi huomiota ilmastointilaitteidemme energiaa säästäviin ominaisuuksiin, jotka perustuvat todelliseen käyttöön. DC-rakenne ja invertterijärjestelmä parantavat osittaiskuormituksella toimivien ilmastointilaitteiden energiatehokkuutta huomattavasti.

EER 4,75 (50 %:n kuormituksella)

Parempi mukavuus

Optimoitu kylmäaineen ohjaus nopeuttaa ilmastointia

Optimoitu kylmäaineen ohjaus nopeuttaa viilennystä haluttuun lämpötilaan rakennuksen jokaisessa huoneessa.

Keskuskauko-ohjain (valinnainen)

Valinnainen keskuskauko-ohjain on saatavilla asuinhuoneistokäyttöön. Kaikkia sisäyksiköitä voi ohjata keskeisesti yhdellä helppokäyttöisellä liittymällä. Kauko-ohjaimella voi valita erilaisia energiansäästötoimintoja.

Keskitetty ja erillisohjaus

Jopa 8 sisäyksikön sarjaohjauksella voidaan määrittää yhtenäiset asetukset huoneenlämpötilalle, ilmavirtaukselle ja paikallisen ohjauksen estolle.

Mutkaton käyttöliittymä

  • Suuri taustavalaistu LCD-näyttö
  • Suuri helppolukuinen käyttöpaneeli

Usean kielen tuki

Valittavissa olevat kielet ovat englanti, ranska, saksa, kreikka, italia, portugali, venäjä, espanja ja turkki.

Esimerkki järjestelmän kokoonpanosta

Manuaalinen osoitteen määritys ei tarpeen Ohjattavissa: 1 multisplit-järjestelmä Ohjattavien sisäyksiköiden enimmäismäärä: 8  Manuaalinen osoitteen määritys ei tarpeen*

Kun useita sisäyksiköitä on yhdistetty jakorasiaan, kullekin yksikölle määritetään osoite automaattisesti.

*Ristiliitännät eivät ole sallittuja kylmäainejärjestelmässä. Ryhmäasetukset eivät ole sallittuja.

10 ºC:n lämmitys

Kun poistut talosta, ilmastointilaite toimii vähimmäislämmityksellä pitääkseen huoneenlämpötilan 10 ºC:ssa.

Taloudellinen-tila

Kun valitset energiansäästötilan, sisäyksikön lämpötila-asetus nousee (viilennyksen aikana) tai laskee (lämmityksen aikana) 1 °C:lla ja ulkoyksikön enimmäissähköarvo estetään.

Paikallisen ohjauksen esto

Keskuskauko-ohjaimessa on lukitustoiminto, joka estää ilmastointilaitteen luvattoman käytön kussakin huoneessa. Kauko-ohjaimessa on myös lapsilukko, joka estää lapsia vahingossa käynnistämästä tai sammuttamasta ilmastointilaitetta tai muuttamasta sen asetuksia.

Viikkoajastin

Enintään 4 virran kytkentäasetusta voidaan ohjelmoida päivässä. 2 viikoittaista kuviota voidaan määrittää, yksi viilennyskaudelle ja toinen lämmityskaudelle.

Hiljainen tila

Voit valita 4 eri äänitasosta asennusympäristön mukaan. Hiljaisen tilan kytkennän ajastus voidaan asettaa ajastimella.

Joustava rakenne ja helppo asennus

Suuritehoinen liitäntä

Jopa 8 sisäyksikköä voidaan yhdistää yhteen ulkoyksikköön. Ulkoyksikkö voi käyttää yhdistettyjä sisäyksiköitä jopa 130 % niiden yhdistetystä tehosta. Tällainen joustavuus varmistaa ilmastoinnin tehokkuuden erilaisissa huoneissa.

Asennus jatkoputkilla

Sisäyksiköt voidaan asentaa korkeisiin asuntoihin tai monikerroksisiin liikerakennuksiin käyttämällä pitkiä putkia, jotka on jatkettu ulkoyksiköstä.

Yksinkertaisissa putkissa käytetään laippaliitäntää, joka minimoi johdotusvirheet.

Johdotusvirheet havaitaan automaattisesti: Johdotusvirheet havaitaan ennen kuin järjestelmä on täysin toimintavalmis. / Yksinkertainen johdotus estää ristiliitännät: Samaa johdotusliitäntää voi käyttää yksittäisessä järjestelmässä ja multisplit-järjestelmässä. / Yksinkertainen laippaliitäntä putkissa

Jakorasia voidaan asentaa eri tavoilla.

Käytettävissä olevat asennusvaihtoehdot:

Ripustus katosta

Älä ripusta jakorasiaa katosta pystyasennuksessa.

Seinäasennus vaakasuunnassa

Asenna jakorasia yläpuoli ylöspäin.

Seinäasennus pystysuunnassa

Asenna jakorasia sen säätörasia ylöspäin.