FUJITSU GENERAL Group Groene inkoop

Overzicht van groene inkoop van de Fujitsu General Group

Als onderdeel van de inspanningen om milieuvriendelijke producten te produceren en aan klanten te leveren, werkt de Fujitsu General Group samen met haar leveranciers om ervoor te zorgen dat de aangeschafte materialen en producten voldoen aan de milieueisen.

We hanteren de volgende twee richtlijnen voor onze inkooppraktijken:

  • inkopen van materialen en producten van leveranciers die milieubescherming bevorderen
  • inkopen van materialen en producten die milieuvriendelijk zijn en geen schadelijke stoffen bevatten

We vragen onze leveranciers om de bepalingen in de 'Normen van Fujitsu Group voor groene inkoop (richting en beleid)' en de 'Individueel beleid van Fujitsu General Group (specificatie)' te raadplegen en op te volgen.

Inkoopnormen van Fujitsu Group (richting en beleid)

Omvang

De Fujitsu Group-inkoopnormen zijn van toepassing op leveranciers van de Fujitsu Group en op de materialen en producten die zij aan de groep leveren.

De Fujitsu General Group hanteert deze normen ook voor zijn inkooppraktijken.

Richting van Fujitsu Group inzake groene inkoop (editie 7.3)

Door Fujitsu Group gespecificeerde lijst van chemische stoffen (ver. 4.1)

Richtlijn betreffende het beheer van niet-insluiting van door Fujitsu Group gespecificeerde chemische stoffen (editie 4.0)

Individueel beleid van Fujitsu General Group (specificatie)

Omvang

Dit beleid geldt zowel voor leveranciers van de Fujitsu General Group als voor de materialen en producten die zij aan de groep leveren.

Specificatie van het verbod op het gebruik van gevaarlijke stoffen (editie 2.3)

De Fujitsu General Group heeft gedetailleerde specificaties opgesteld om naleving van de RoHS-richtlijn te waarborgen.

Als er enige inconsistentie is tussen de 'specificatie van het verbod op gevaarlijke stoffen', de 'richting van Fujitsu Group inzake groene inkoop' en de 'overeenkomst groene inkoop', is het eerste document leidend.

Verzoek om een ondertekende nalevingsbevestiging

Om te bevestigen dat wordt voldaan aan de vereisten die worden beschreven in de 'specificatie van het verbod op het gebruik van gevaarlijke stoffen', vragen we onze leveranciers het onderstaande formulier (de 'nalevingsbevestiging') in te vullen, te ondertekenen en als bijlage toe te voegen aan de naar ons verstuurde 'afleveringsspecificaties'.

Verklaring van overeenstemming

Verzoek om informatie over chemische stoffen

De Fujitsu General Group beoordeelt de aanwezigheid van chemische stoffen in de materialen en producten die onze leveranciers aanleveren, op basis van het chemSHERPA-schema dat het delen van informatie over chemische stoffen in producten vergemakkelijkt.

We vragen onze leveranciers om de website van chemSHERPA te bezoeken via de volgende URL om vertrouwd te raken met het schema en een tool te downloaden voor het invoeren van gegevens.

chemSHERPA

Over de inkoop en het gebruik van HCFC-22