Privacyverklaring van Fujitsu General Air Conditioning (UK) Ltd.

Inleiding

Welkom bij de privacyverklaring van Fujitsu General Air Conditioning (UK) Ltd.

Fujitsu General (UK) Co. Limited respecteert uw privacy en hecht waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we voor uw persoonlijke gegevens zorgen en vertellen we u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Belangrijke informatie en wie we zijn

Doel van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop Fujitsu General (UK) Co. Limited uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt.

We verzamelen niet opzettelijk gegevens van kinderen.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest, evenals enige andere privacyverklaring of kennisgeving van eerlijke verwerking die we in bepaalde gevallen verstrekken wanneer we persoonlijke gegevens van u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op de andere kennisgevingen en is niet bedoeld als vervanging voor die kennisgevingen.

Controller

Deze privacyverklaring wordt uitgegeven namens Fujitsu General (UK) Co Limited, dus wanneer we in deze privacyverklaring 'Fujitsu General (UK) Co Limited', 'we/wij' of 'ons/onze' vermelden, verwijzen we naar Fujitsu General (UK) Co Limited, die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

Fujitsu General (UK) Co Limited is de gegevensbeheerder.

We hebben een Data Privacy Manager aangesteld die toezicht moet houden op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, waaronder een aanvraag voor de uitoefening van uw wettelijke rechten, kunt u contact opnemen met de Data Privacy Manager via de onderstaande gegevens.

Contactgegevens

Onze volledige contactgegevens zijn:

Volledige naam van het bedrijf: FUJITSU GENERAL (UK) CO. LIMITED

Naam of titel van Data Privacy Manager: Andy Gaffar

E-mailadres: andy.gaffar@fujitsu-general.co.uk

Correspondentieadres: Unit 330, Centennial Park, Centennial Avenue, Elstree, Hertfordshire, WD6 3TJ, VK

Telefoonnummer: 020 8238 7817

U hebt het recht op elk gewenst moment een klacht in te dienen bij het Information Commissioner's Office (ICO), de Britse toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming (www.ico.org.uk). We zouden het echter waarderen als u ons de kans geeft om in te gaan op uw klacht voordat u het ICO benadert, dus neem gelieve eerst contact met ons op.

Wijzigingen in de privacyverklaring en uw plicht om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 22 mei 2018

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bewaren accuraat en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Koppelingen van derden

Deze website kan koppelingen bevatten naar websites, plug-ins en toepassingen van derden. Als u op deze koppelingen klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen.

2. De gegevens die we over u verzamelen

Onder persoonsgegevens of persoonlijke gegevens vallen alle informatie over een individu waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. Het omvat geen gegevens waarvan identiteitsinformatie is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die we als volgt hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens omvatten het factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens omvatten bankgegevens en informatie over de betaalpas.
 • Transactiegegevens omvatten gegevens over betalingen aan en van u en andere gegevens over producten die u bij ons hebt gekocht en diensten die u bij ons hebt afgenomen.
 • Technische gegevens omvatten het IP-adres (Internet Protocol), uw aanmeldingsgegevens, het type en de versie van de browser, de tijdzone-instelling en locatie, typen en versies van browserplug-ins, het besturingssysteem en het platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 • Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen die u hebt gedaan, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op de enquête.
 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingberichten van ons en de derde partijen waar wij mee samenwerken, en uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook samengevoegde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor andere doeleinden. Samengevoegde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden wettelijk gezien niet als persoonlijke gegevens beschouwd, omdat deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen te berekenen hoeveel gebruikers een specifieke functie op de website gebruiken. Als we echter samengevoegde gegevens combineren of koppelen met uw persoonlijke gegevens, zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de samengevoegde gegevens als persoonlijke gegevens die worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

We verzamelen geen persoonlijke gegevens over u in bijzondere categorieën (zoals details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke meningen, lidmaatschap van vakbonden, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Tevens verzamelen we geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en misdrijven.

Als u geen persoonlijke gegevens verstrekt

Als we bij wet of onder de voorwaarden van een contract dat we met u hebben persoonsgegevens moeten verzamelen en u verzuimt deze gegevens te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we het contract dat we met u hebben of proberen te sluiten mogelijk niet uitvoeren (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren). In dit geval moeten we een product dat of dienst die u bij ons hebt afgenomen, mogelijk annuleren. We zullen u hiervan op de hoogte stellen wanneer dit het geval is.

3. Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

Directe interacties. U kunt uw identiteit, contactgegevens en financiële gegevens met ons delen door formulieren in te vullen of door deze per post, telefoon, e-mail of anderszins naar ons te sturen. Dit omvat persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u:

 • zich aanmeldt voor onze producten of diensten;
 • zich abonneert op onze diensten of publicaties;
 • een verzoek doet om marketingberichten naar u te sturen;
 • deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête; of
 • ons feedback geeft.

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Wanneer u onze website gebruikt, kunnen we automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, browseracties en patronen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door middel van cookies, serverlogboeken en andere soortgelijke technologieën. We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

cookiebeleid

Externe of openbaar beschikbare bronnen. We kunnen persoonlijke gegevens over u ontvangen van verschillende externe en openbare bronnen, zoals hieronder beschreven:

Technische gegevens van de volgende partijen:

 • a) leveranciers van analyses;
 • b) advertentienetwerken; en
 • (c) aanbieders van zoekgegevens.

Contact-, financiële en transactiegegevens van leveranciers van technische, betalings- en bezorgservices.

Identiteits- en contactgegevens van datahandelaars of -verzamelaars.

Identiteits- en contactgegevens uit openbaar beschikbare bronnen zoals het Companies House en het Electoral Register in de EU.

4. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet dit toestaat. Meestal gebruiken wij uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden:

 • Om de overeenkomst die wij met u gaan afsluiten of hebben gesloten, uit te voeren
 • Wanneer dat nodig is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet worden geschaad door deze belangen.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Raadpleeg de woordenlijst voor meer informatie over de verschillende rechtsgrondslagen waarop we zullen vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, behalve voor het verzenden van directe marketingberichten van derden naar u via e-mail of sms. U hebt het recht om uw toestemming voor marketing te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen.

Contact opnemen

Doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken

In de onderstaande tabel vindt u een beschrijving van alle manieren waarop we uw persoonlijke gegevens willen gebruiken, en op basis van welke rechtsgrondslagen we dat doen. We hebben ook vastgesteld wat onze legitieme belangen zijn indien van toepassing.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens voor meer dan één rechtmatig doeleinde kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u meer informatie nodig hebt over het specifieke rechtmatige doeleinde op basis waarvan we uw persoonlijke gegevens verwerken, indien er meer dan een doeleinde in de onderstaande tabel wordt vermeld.

Contact opnemen

Doel/activiteit Gegevenstype Rechtsgrondslag voor verwerking, inclusief basis van legitiem belang
Om u te registreren als nieuwe klant (a) Identiteit
(b) Contactgegevens
Uitvoering van een contract met u
Om uw bestelling te verwerken en af te leveren, inclusief:
(A) Betalingen, vergoedingen en kosten beheren
(b) Het aan ons verschuldigde geld innen en terugvorderen
(a) Identiteit
(b) Contactgegevens
(c) Financieel
(d) Transactie
(e) Marketing en communicatie
(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Wat nodig is voor onze legitieme belangen (om schuldvorderingen te innen)
Om onze relatie met u te onderhouden, inclusief:
(a) U op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid
(b) U te vragen een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen
(a) Identiteit
(b) Contactgegevens
(c) Profiel
(d) Marketing en communicatie
(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Om aan een wettelijke verplichting te voldoen
(c) Voor onze legitieme belangen (om onze gegevens up-to-date te houden en te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)
Om u in staat te stellen deel te nemen aan een prijsvraag, een wedstrijd te houden of een enquête in te vullen (a) Identiteit
(b) Contactgegevens
(c) Profiel
(d) Gebruik
(e) Marketing en communicatie
(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Voor onze legitieme belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, die te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)
Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en gegevenshosting) (a) Identiteit
(b) Contactgegevens
(c) Technisch
(a) Voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het aanbieden van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)
(b) Om aan een wettelijke verplichting te voldoen
Om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en de effectiviteit van die advertenties te meten en er inzicht in te krijgen (a) Identiteit
(b) Contactgegevens
(c) Profiel
(d) Gebruik
(e) Marketing en communicatie
(f) Technisch
Voor onze legitieme belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, die te ontwikkelen, ons bedrijf te laten groeien en onze marketingstrategie te bepalen)
Gegevensanalyse gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren (a) Technisch
(b) Gebruik
Voor onze legitieme belangen (het definiëren van soorten klanten voor onze producten en diensten, het up-to-date en relevant houden van onze website, het ontwikkelen van ons bedrijf en het bepalen van onze marketingstrategie)
U suggesties en aanbevelingen te geven over goederen of diensten die voor u interessant kunnen zijn (a) Identiteit
(b) Contactgegevens
(c) Technisch
(d) Gebruik
(e) Profiel
Voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Marketing

We streven ernaar u keuzes te bieden met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonlijke gegevens, met name op het gebied van marketing en reclame. We hebben de volgende controlemechanismen voor persoonsgegevens ingesteld:

Aanbiedingen van ons

We kunnen uw identiteit-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat we denken dat u wilt of nodig hebt, of wat voor u interessant kan zijn. Op deze manier beslissen we welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn (dit noemen we marketing).

U ontvangt marketingberichten van ons als u informatie van ons hebt aangevraagd, goederen of diensten van ons hebt gekocht, of als u gegevens hebt verstrekt om aan een wedstrijd meedoet of zich voor een promotie hebt geregistreerd. Op voorwaarde dat u zich niet heeft afgemeld voor het ontvangen van die marketingberichten.

Marketing van derden

We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voordat we uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden delen met een bedrijf buiten de groep van FUJITSU GENERAL-bedrijven.

Uitschrijven

U kunt ons of derde partijen te allen tijde vragen uw geen marketingberichten meer te sturen door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen.

Contact opnemen

Als u zich uitschrijft voor deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt als gevolg van een aankoop van een product/dienst, garantieregistratie, product-/service-ervaring of andere transacties.

Cookies

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd, of dat u wordt gewaarschuwd wanneer een website cookies instelt of opent. Als u cookies uitschakelt of weigert, moet u er rekening mee houden dat sommige delen van deze website mogelijk niet toegankelijk zijn of niet goed functioneren. Zie het cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

Cookiebeleid

Doelwijziging

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor we de informatie hebben verzameld, tenzij wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we de informatie moeten gebruiken voor een andere reden en als die reden compatibel is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Als we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en leggen wij de rechtsgrondslag uit die ons toestaat dit te doen.

Houd er rekening mee dat wij uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, conform de bovengenoemde voorschriften, indien dit is vereist of toegestaan door de wet.

5. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens delen met de hieronder genoemde partijen voor de doeleinden zoals uiteengezet in de tabel in paragraaf 4 hierboven.

 • Interne derde partijen zoals uiteengezet in de woordenlijst.
 • Externe derde partijen zoals uiteengezet in de woordenlijst.
 • Derde partijen waar we delen van ons bedrijf of onze activa aan kunnen verkopen, overdragen of mee kunnen fuseren. We kunnen ook proberen andere bedrijven te verwerven of hiermee te fuseren. Als er een wijziging in ons bedrijf optreedt, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als in deze privacyverklaring is uiteengezet.

Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet verwerken. We staan onze externe serviceproviders niet toe om uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. Internationale overdracht

We delen uw persoonlijke gegevens met de bedrijven van de Fujitsu General Group. Dit houdt in dat uw gegevens kunnen worden overgedragen naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Wanneer we uw persoonlijke gegevens overdragen naar buiten de EER, zorgen we ervoor dat deze een gelijke mate van bescherming krijgen door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:

 • We zullen uw persoonlijke gegevens alleen overdragen naar landen die volgens de Europese Commissie voor voldoende bescherming voor persoonlijke gegevens zorgen; of
 • Wanneer we bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen we specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en waarmee persoonlijke gegevens dezelfde bescherming genieten als in Europa; of
 • Indien we in de VS gevestigde providers VS gebruiken, kunnen we gegevens naar hen overdragen als ze deel uitmaken van het Privacy Shield, dat hen verplicht vergelijkbare bescherming te bieden voor persoonlijke gegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij het overdragen van uw persoonlijke gegevens uit de EER.

Contact opnemen

7. Gegevensbeveiliging

We hebben gepaste veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of onbevoegd worden benaderd, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot deze werknemers, agenten, aannemers en andere externe partijen die wegens zakelijke doeleinden toegang nodig hebben. Ze zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken in onze opdracht en zij zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld om mogelijke inbreuken op persoonlijke gegevens te voorkomen en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een schending van de regels waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

8. Gegevensretentie

Hoelang worden mijn persoonlijke gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verzameld, waaronder om te voldoen aan alle juridische, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Voor het bepalen van de passende bewaarperiode voor persoonsgegevens, nemen wij de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens in acht, het risico op schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden kunnen bereiken met andere middelen, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Informatie over de bewaarperiodes voor verschillende aspecten van uw persoonlijke gegevens zijn beschikbaar in ons bewaarbeleid, dat u bij ons kunt aanvragen door contact met ons op te nemen. In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie [Verwijdering aanvragen] hieronder voor meer informatie.

Contact opnemen

In sommige gevallen kunnen wij uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat deze niet meer met u kunnen worden geassocieerd) voor onderzoeks- of statistische doeleinden. In dat geval kunnen we die gegevens gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

9. Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebt u op basis van wetgeving inzake gegevensbescherming bepaalde rechten wat betreft uw persoonlijke gegevens. Raadpleeg de onderstaande woordenlijst voor meer informatie over deze rechten:

 • Toegang tot uw persoonlijke gegevens aanvragen
 • Correctie van uw persoonlijke gegevens aanvragen
 • Verwijdering van uw persoonlijke gegevens aanvragen
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • Beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aanvragen
 • Overdracht van uw persoonlijke gegevens aanvragen
 • Recht om toestemming in te trekken

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Geen kosten

U hoeft niet te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter een redelijk bedrag in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitenproportioneel is. Wij kunnen weigeren aan een verzoek te voldoen in dergelijke omstandigheden.

Wat we mogelijk van u nodig hebben

Wij verzoeken u daarom mogelijk om specifieke informatie van u zodat we uw identiteit kunnen bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te bevestigen (of om uw overige rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden gedeeld met iemand die geen recht heeft om deze gegevens te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om voor meer informatie over uw verzoek, zodat we uw verzoek sneller kunnen afhandelen.

Tijdslimiet voor reageren

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Het kan soms langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen we u hiervan op de hoogte stellen en u up-to-date houden.

10. Woordenlijst

Legitiem belang betekent het belang van ons bedrijf in het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten en het beheren van ons bedrijf, zodat we u de beste service/het beste product en de beste en veiligste ervaring kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en afwegen voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen prevaleren boven de gevolgen voor u (tenzij we uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan zijn). Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe we onze legitieme belangen met betrekking tot specifieke activiteiten afwegen tegen mogelijke gevolgen voor u.

Contact opnemen

Uitvoering van een contract betekent het verwerken van uw gegevens wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een dergelijk contract aangaat.

Het naleven van een wettelijke verplichting betekent het verwerken van uw persoonlijke gegevens waar dit nodig is om te voldoen aan wetgeving of voorschriften waar wij aan ons moeten houden.

DERDE PARTIJEN

Interne derde partijen

Andere bedrijven in de Fujitsu General Group en die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk/Duitsland/Japan en IT- en systeembeheerservices leveren en leiderschapsrapporten opstellen.

Externe derde partijen

Serviceproviders in het Verenigd Koninkrijk/Duitsland/Japan die IT- en systeembeheerservices leveren.

Professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars in het Verenigd Koninkrijk/Duitsland/Japan, die diensten verlenen op het gebied van consultancy, bankzaken, juridische zaken, verzekering en boekhouding.

HM Revenue & Customs, toezichthouders en andere autoriteiten gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

UW WETTELIJKE RECHTEN

U hebt het recht om:

Toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen (algemeen bekend als een inzageverzoek door betrokkenen). Met dit verzoek kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en controleren of wij deze op rechtmatige wijze verwerken.

Verzoek om correctie van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Hiermee kunt u onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij over u bewaren laten corrigeren. Let op: we moeten mogelijk de nauwkeurigheid verifiëren van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt.

Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Hiermee vraagt u ons om persoonlijke gegevens te verwijderen of te wissen als er geen goede reden is voor ons om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te wissen als u op rechtmatige wijze bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking (zie hieronder), als we uw gegevens mogelijk op onrechtmatige wijze hebben verwerkt of als we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens te wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen om specifieke juridische redenen, die we, indien deze van toepassing zijn, op het moment van uw verzoek aan u zullen mededelen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van een legitiem belang (of dat van een derde partij) als u dat vanwege uw specifieke situatie wilt doen, omdat u het gevoel hebt dat dit invloed heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de locatie waar we uw persoonlijke gegevens verwerken ten behoeve van directe marketing. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme gronden hebben om uw informatie te verwerken, die voorrang hebben op uw rechten en vrijheden.

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hiermee vraagt u ons de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de volgende scenario's op te schorten: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij deze gegevens wissen; (c) wanneer u wilt dat wij de gegevens bewaren zelfs als we deze niet langer nodig hebben, bijvoorbeeld als u ze nodig hebt voor het bepalen, formuleren of verdedigen tegen juridische claims; of (d) u hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten controleren of we hogere legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.

Verzoek om de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen u of een derde partij die u hebt gekozen, uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt, door een machine leesbaar formaat verstrekken. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming hebt verleend om deze te gebruiken of waarbij we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

U kunt op elk gewenst moment uw toestemming intrekken wanneer we uw toestemming nodig hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die we hebben uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we u bepaalde producten of diensten mogelijk niet aanbieden. We zullen u adviseren of dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Wat we mogelijk van u nodig hebben

Wij verzoeken u daarom mogelijk om specifieke informatie van u zodat we uw identiteit kunnen bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te bevestigen (of om uw overige rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden gedeeld met iemand die geen recht heeft om deze gegevens te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om voor meer informatie over uw verzoek, zodat we uw verzoek sneller kunnen afhandelen.

Tijdslimiet voor reageren

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Het kan soms langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen we u hiervan op de hoogte stellen en u up-to-date houden.