FUJITSU GENERAL Group Informatie- en communicatiesystemen

Brand- en noodsystemen

We bieden gemeenten totaaloplossingen voor brand- en rampenbestrijding. We offreren, produceren, leveren en onderhouden niet alleen brandbestrijdingssystemen, maar ook noodsystemen, om levens en eigendommen van inwoners te beschermen en de veiligheid van burgers te garanderen.

Ons brandresponssysteem is ontworpen om een commandocentrum te voorzien van gedetailleerde informatie zoals de locatie van de eerste beller, de kortste route naar de locatie, de bevestigde samenstelling en apparatuur van het uitgezonden brandweerteam, en de bevestigde omstandigheden ter plaatse. Dit helpt het centrum om snelle en nauwkeurige instructies te geven aan brandweerlieden die op de brand reageren.

Ons rampenresponssysteem maakt betrouwbare digitale overdacht van cruciale informatie zoals audio-uitzendingen, beelden en teksten mogelijk. Onze systemen worden in gemeenten door het hele land gebruikt als onderdeel van geavanceerde rampenresponssystemen.

Brand- en rampenpreventiesystemen

Draagbare radiocommunicatieapparatuur

We waren een van de eersten in de industrie om digitale signaalverwerking voor modulatie- en demodulatiecircuits in draagbare radiocommunicatieapparatuur te gebruiken om het aantal componenten in deze apparaten te verminderen en betere prestaties en betrouwbaarheid te bereiken.

In 2017 hebben we het formaat van de portofoon (afgebeeld) kunnen verkleinen tot slechts twee derde van dat van zijn voorganger, waardoor deze met een kleinere batterij uit de voeten kon. We blijven nieuwe producten ontwikkelen die gebruikmaken van digitale modulatie- en demodulatieverwerking en hoogfrequente vermogensversterking.

Onze innovatieve producten

2002: digitaal radiocommunicatiesysteem voor het gemeentelijke radiocommunicatienetwerk voor noodgevallen

2010: Digitaal radiocommunicatiesysteem voor respons bij brand en rampen

Klein, draagbaar radiocommunicatieapparaat

Systemen voor de particuliere sector

We bieden zakelijke klanten tijdige serviceoplossingen die aan hun specifieke behoeften voldoen.

Oplossingen voor restaurants

We bieden totaaloplossingen voor restaurants gericht op backoffice-activiteiten, zoals het plaatsen van orders, voorraadbeheer en het beheer van de aanwezigheid van personeel, en front-end-activiteiten, zoals het kassa- en bestelsysteem.

Daarnaast bieden we restaurants BPO-services* aan om hun activiteiten te visualiseren, te stroomlijnen en te standaardiseren om een hogere productiviteit te bereiken, terwijl hun personeel aan flexibelere planningen kan werken.

*
BPO (Business Process Outsourcing) is het uitbesteden van een deel van de bedrijfsprocessen aan een externe, gespecialiseerde dienstverlener.

Bestelsysteem op basis van smartphone

Kassasysteem voor een restaurant

Oplossingen voor beheer van poliklinische patiënten

We bieden een systeem dat gekoppeld is aan de elektronische medische dossiers van poliklinische patiënten die door een ziekenhuis worden bijgehouden en hen begeleidt bij de ontvangst, het onderzoek, de betaling en het ophalen van medicijnen wanneer ze een ziekenhuis bezoeken voor behandeling.

We bieden ook een systeem voor patiëntbegeleiding op het scherm en apparaten voor het oproepen van patiënten voor gebruik in een ziekenhuis.

Systeem voor patiëntbegeleiding op het scherm gekoppeld aan elektronische patiëntendossiers en een oproepsysteem voor patiënten dat werkt met smartphones

Oplossingen voor fruitsorteerbedrijven

We leveren verschillende informatie die wordt gegenereerd in een fruitsorteerfaciliteit op een manier die is afgestemd op de individuele behoeften van de klant. We verzamelen ook uitgebreide informatie van fruitsorteermachines die in de fabriek zijn geïnstalleerd en slaan deze op en leveren deze aan een klant.