Management

(As of June 24, 2016)


Board of Directors

Chairman & Representative Director Junichi Murashima
President & Representative Director Etsuro Saito
Director Hisashi Sakamaki
Kiyoshi Handa
Director & Corporate Senior Executive Vice President Hisaki Hirosaki
Hiroshi Niwayama
Director & Corporate Executive Vice President Hideji Kawashima
Tsunenao Kosuda
Director & Corporate First Senior Vice President Seiji Matsumoto
Director & Corporate Senior Vice President Hisaji Ebisawae
Director & Corporate Vice President Masaki Sugiyama

Audit & Supervisory Board

Audit & Supervisory Board Member Akira Inoue
Komei Fujii
Kazuhiko Kato

Corporate Executive Officers

President Etsuro Saito
Corporate Senior Executive Vice President Hisaki Hirosaki
Hiroshi Niwayama
Corporate Executive Vice President Hideji Kawashima
Tsunenao Kosuda
Corporate First Senior Vice President Seiji Matsumoto
Corporate Senior Vice President Hisaji Ebisawa
Hirofumi Fuji
Norio Yamaichi
Naoki Kawaguchi
Hiroyuki Yokoyama
Yoshinobu Miyajima
Susumu Ohkawara
Kimihiko Shimizu
Corporate Vice President Masaki Sugiyama
Eiji Abe
Morimitsu Takagi
Hiroyuki Kawada
Masataka Eto
Atsushi Itagaki
Yousuke Nakagawa
Tadashi hasegawa
Masahiko Naito

 

Back to Previous PageTop of Page


Go back to previous page